فایروال

ایمن‌سازی در مقابل حملات

شرکت فناوران رایان کهکشان با ارائه راهکارهای جامع، هوشمندانه و یکپارچه، سازمان‌ها و شرکت‌ها را از حملات در حال گسترش ایمن می‌سازد.
پیشنهاد‌های شرکت فناوران رایان کهکشان در تمامی محیط‌های
شبکه
اپلیکیشن‌ها
محیط‌های مجازی و …قابل پیاده‌سازی هست.

برای حفاظت از داده‌های خود به ما اعتماد کنید

آشنایی با

فایروال‌ها دستگاه‌هایی هستند که بر جریان ترافیک بین بخش‌های متمایز شبکه نظارت می‌کند. یک فایروال به‌منظور محافظت از شبکه در مقابل تهدیدات و همچنین ممانعت از آن‌ها در سطوح از پیش تعیین‌شده استفاده می‌گردد. فایروال نه‌تنها جهت امنیت سیستم در مقابل تهدیدات خارجی استفاده می‌شود، بلکه در مقابل تهدیدات داخلی نیز، امنیت را برقرار می‌نماید.